Ośrodek Szkolenia Kierowców Wiesław Osior, Lubartów

firmaofertawykładyjazdaplacegzaminfacebookkontakt

EGZAMIN WEWENĘTRZNY W OSK OSIOR

Skoda FabiaKażdy kursant odbywa w naszym ośrodku szkolenia egzamin wewenętrzny z jazdy oraz z teorii. Celem tych egzaminów wewnętrznych jest sprawdzenie zdobytych podczas szkolenia umiejętności praktycznych i wiedzy kursanta, a tym samym właściwe przygotowanie do egzaminu państwowego.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów wewnętrznych kursant uzyskuje pisemną informację o ukończeniu kursu nauki jazdy, a nastepnie zgłasza się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie w celu zgłoszenia egzaminu. 

EGZAMIN PAŃSTWOWY W WORD

Honda i Skoda FabiaEgzamin na prawo jazdy należy składać osobiście lub przez pełnomocnika w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie przy ul. Hutniczej 3 (budynek PKS, I piętro) w godzinach jego urzędowania (Biuro Obsługi Klienta - tel. 81 748 46 74-76). Dojazd autobusem nr 34 spod Placu Zamkowego (wysiadamy na 7. przystanku).

W przypadku niemożności osobistego stawienia się w WORD wymagane dokumenty może złożyć i ustalić termin egzaminu osoba trzecia posiadająca stosowne upoważnienie. Wymagane dokumenty składać można także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Przy zgłaszaniu egzaminu w WORD potrzebne są nastepujące dokumenty:
- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę nadany przez starostwo),
- dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Skoda FabiaTermin egzaminu ustalany jest w chwili składania wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta WORD potwierdzony wydrukiem – „Zaświadczenie” o wyznaczeniu terminu egzaminu państwowego, w którym zapisane są jej dane osobowe osoby ubiegającej się o gezamin, a także data i godzina egzaminu oraz kategoria prawa jazdy, o którą się dana osoba ubiega.

Więcej informacji o formalnościach związanych z egzaminem na prawo jazdy oraz informacje na temat aktualnych wysokości opłat egzaminacyjnych wraz z numerem konta bankowego, na które je należy wpłacać, można znaleźć bezpośrednio na stronie WORD Lublin.

(C) 2002-2019 OSK Osior. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Cookies

projekt | Paweł Miduch